درباره ما

موسسه فرهنگی هاتف شهر

وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

مقوله فرهنگ،یکی از بزرگترین و مهم ترین دغدغه های اکنون جامعه ماست،جامعه ای که به دلیل توسعه و پیشرفت سریع تکنولوژی در آن،انسان امروز,در هجوم روزمرگی ها و دغدغه های بی شمار زندگی اش،نیازمند گذرگاهی است که در آن اندکی توقف کند و روح خسته اش لختی در آن بیارامد،دریچه ای که فرا رویش بگشاید و هم به قدر نسیمی مشامش را از عطر پیوند با سیره اهل بیت عصمت و طهارت (علیهما السلام)پر کند.

از این رو موسسه فرهنگی هاتف شهر یه منظور هدایت استعدادها و توانمندی های فرهنگی شهر،توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،در سال ۱۳۸۴ با بهره گیری از نیروهای متخصص در حوزه فرهنگ و تبلیغات آغاز به فعالیت نمود و بر آن شد تا با بررسی ابعاد مختلف فرهنگ،ظرفیت های تازه ای برای بروز رسانی فعالیت های فرهنگی ایجاد نماید و این رسالت مهم را به سر منزل مقصود برساند

یکی از مهم ترین اهداف موسسه هاتف شهر در راستای این رسالت فرهنگی و اجتماعی،توسعه بسترهایی است که بتوان از آن طریق فرهنگ،هنر،شادی و نشاط اجتماعی را توام با آموزه های دینی و مذهبی در رگ های زندگی روزمره شهری جاری سازد.

۹۹درصد سهام موسسه هاتف شهر متعلق به سازمان فرهنگی هنری است و زیر نظر حوزه ستادی این سازمان مدیریت می شود. این موسسه با توجه به زیر مجموعه های خود از قبیل سایت چاپ دیجیتال، سینماهای چند بعدی و تلویزیون های شهری و دکور های نمایشگاهی آمادگی کامل را جهت برگزاری کلیه برنامه های فرهنگی هنری در تمامی شهرها و شهرستان های کشور دارا است.