نور، شهر، امید

کاروان تبریک عید نیمه شعبان در سطح منطقه ۲۲ تهران به سفارش شهرداری منطقه ۲۲ توسط موسسه فرهنگی هاتف شهر به راه افتاد.

کاروان نور شهر امید

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هاتف شهر، شهرداری منطقه ۲۲ تهران در راستای برگزاری عید نیمه شعبان، طرح نور، شهر، امید را به موسسه فرهنگی هاتف شهر سفارش داد و این موسسه با تامین کلیه درخواست‌ها اعم خودرو، سیستم صدا، طراحی و چاپ و نصب بنرهای موضوعی، این برنامه را اجرا کرد.