ضیافت شهر با کودکان شهر

ضیافتی به وسعت شهر برای کودکان کار شهر تهران

همزمان با ماه مبارک رمضان ،بیش از 1500 کودکان مراکز پرتو و کودکان اوتیسم میهمان ضیافت شهر شدند.
به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هاتف شهر ، بسفارش سازمان رفاه شهرداری تهران این برنامه در راستای ایجاد نشاط معنوی برای کودکان و حمایت از اقشار آسیب دیده شهر با عنوان “ضیافت شهر با کودکان شهر” باحضور آقایان علیرضا زاکانی شهردار تهران، امین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، سمانه زمانی مدیرکل بهزیستی استان تهران، مدیران منطقه 4 ،مدیرعامل هاتف شهر و جمعی از مدیران شهری و هنرمندان کشور همراه با اجرای برنامه های متنوع و مفرح و ضیافت افطار در فرهنگسرای اشراق برگزار شد.


اجرای برنامه توسط موسسه فرهنگی هاتف شهر