رزمایش مشترک مدافعان سلامت

موسسه فرهنگی هاتف شهر به سفارش شهرداری منطقه ۱۳ تهران رزمایش مشترک مدافعان سلامت را در دهکده مقاومت – سپاه ناحیه کمیل – برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هاتف شهر، در این رزمایش، سپاه ناحیه کمیل، نیرون انتظامی، پلیس راهور، سازمان آتشناشانی، اورژانس، شرکت آب و فاضلاب تهران، شرکت برق منطقه ای تهران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و شورایان همراهان شهرداری منطقه ۱۳ در این رزمایش بودند.