دو انتصاب جدید در موسسه فرهنگی هاتف شهر

به گزارش روابط عمومی موسسه هاتف شهر،طی مراسمی که با حضور مدیران و پرسنل این موسسه در دفتر مدیر عامل برگزار شد،علیرضا نوروزی به عنوان معاون مالی و اداری موسسه هاتف شهر منصوب و از خدمات و تلاش های فرزانه تقی پور،معاون پیشین این موسسه قدردانی شد.

بر اساس این گزارش در این مراسم همچنین بهنام پاکزاد به عنوان مدیر روابط عمومی موسسه هاتف شهر معرفی وحکم خود را دریافت نمود و از  آقای مجتبی نام آور سرپرست روابط عمومی تقدیر شد.

مجید استواری،مدیر عامل موسسه فرهنگی هاتف شهر در این مراسم ضمن تکریم معاون پیشین مالی اداری و سرپرست روابط عمومی این موسسه،احکام مدیران جدید را به آنان تنفیذ و انتظارات و خواسته های مجموعه از آنان را بیان کرد.