تعمیر و  بهسازی تابلو اصلی فرهنگسراهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

ساخت، تعمیر، به سازی وتغییر نام تابلو های اصلی فرهنگسراها به سفارش اداره کل روابط عمومی و امور بین اللمل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از سوی موسسه فرهنگی هاتف شهر انجام شد.


در این فرآیند تعمیر و بهسازی تابلو اصلی فرهنگسرای کار جهت تغییر نام از فرهنگسرای کار به فرهنگسرای کار و تعاون به همراه چاپ ونصب فلکسی مورد نیاز ،ساخت ، نصب نور پردازی تابلو دوطرفه برای فرهنگسرای قرآن به جهت تغییر نام از فرهنگسرای قرآن به فرهنگسرای قرآن و نهج البلاغه به همراه چاپ ونصب فلکسی مورد نیاز از سوی این موسسه به انجام رسید.