برگزاری نماز عید سعید فطر

آماده سازی فضا جهت برگزاری نماز عید سعید فطر

اقامه نماز عید سعید فطر در فضای باز با رعایت پروتکل های بهداشتی

مجری و برگزار کننده : موسسه فرهنگی هاتف شهر