برگزاری مراسم دهه اول محرم در پردیس تئاتر تهران

موسسه فرهنگی هاتف شهر به سفارش پردیس تئاتر تهران، برای اجرای برنامه عزاداری دهه اول محرم در محل این پردیس فضا سازی کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه هاتف شهر، برای اجرای این برنامه با سازه اسپیس فریم فضا سازی صورت گرفته و بنر های موضوعی مربوطه طراحی، چاپ و نصب گردید.