اجماع مردم شهر تهران در میدان امام حسین (ع) ؛ محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

مردم شهر تهران در میدان امام حسین (ع) جهت محکومیت جنایات رزیم صهیونیستی در غزه گرد هم آمدند.

اجرای برنامه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط موسسه فرهنگی هاتف شهر انجام گردید