دکتر محمدی: باید ظرفیت‌های هاتف شهر را به همه مناطق تعمیم دهیم

بابک نعمتی مدیرعامل موسسه فرهنگی هاتف شهر در دیدار با دکتر غلامحسین محمدی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، برای همکاری با آن مرکز و زیرمجمو‌عه‌های مرکز، اعلام آمادگی کرد.

دکتر محمدی
بابک نعمتی و دکتر غلامحسین محمدی

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هاتف شهر، این دیدار در ساختمان مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران روی داد و طرفین در خصوص راه‌های همکاری با هم گفتگو و تبادل نظر کردند.

بابک نعمتی با تاکید بر توان اجرایی موسسه هاتف شهر برای اجرای برنامه‌های آن مرکز و زیرمجموعه‌هایش گفت: در حال حاضر امکانات خوبی برای برگزاری برنامه‌های مرکز ارتباطات شهرداری تهران داریم، خدمات جدیدی هم اضافه کرده‌ایم اما به زودی امکانات و خدمات دیگری را ارائه خواهیم کرد که مطمئنا می‌تواند دغدغه‌های اجرایی را کم کند.

دکتر محمدی نیز با اشاره به پتانسیل موسسه فرهنگی هاتف شهر در اجرای برنامه‌های شهر تهران گفت: این موسسه ظرفیت‌های بالایی دارد که باید آن را به همه مناطق شهرداری تهران تعمیم دهیم تا از خدمات هاتف شهر بهره ببرند.