کاروان سیار به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع)

کمپین نور امید :

برگزاری کاروان سیار در سطح منطقه 22 بمناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع)

موسسه فرهنگی هاتف شهر