نور افشانی آسمان تهران به مناسبت عید سعید فطر

نور افشانی در بوستان آب آتش و دریاچه هنر به مناسبت عید سعید فطر توسط واحد اجرایی موسسه فرهنگی هاتف شهر انجام گردید.