نمایشگاه فروش بهاره در فرهنگسرای خاوران با ۴۷۰ غرفه

نمایشگاه فروش بهاره در فرهنگسرای خاوران به سفارش شرکت فرا تجارت نوشیجان واقع در ضلع شرقی فرهنگسرای خاوران احداث شد.

نمایشگاه فروش بهاره
تصویری از نمایشگاه

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هاتف شهر، این موسسه برای اجرای این برنامه ۴۷۰ باب غرفه مسقف و بدون سقف احداث کرد.

تامین تمام تجهیزات مورد نیاز اعم از میز، صندلی، چاپ بنرهای موضوعی و… نیز بر عهده هاتف شهر بود.

برق رسانی و نورپردازی عمومی برای این نمایشگاه بزرگ نیز توسط موسسه فرهنگی هاتف شهر انجام شد و مورد استقبال عموم شهروندان قرار گرفت.  

نمایشگاه فروش بهاره
نمایشگاه فروش بهاره

این نمایشگاه، بزرگترین نمایشگاه فروش در شرق تهران بود که توسط موسسه فرهنگی هاتف شهر اجرا شد.

لازم به ذکر است که موسسه فرهنگی هاتف شهر همه ساله در خاروان نمایشگاه های متعددی را اجرا کرده است.