نشست هم اندیشی شهردار تهران با فعالان تولید دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی موسسه هاتف شهرنشست هم اندیشی شهردار تهران با فعالان تولید دانش بنیان در روز 9 اردیبهشت ماه در محل بوستان گفتگو برگزار شد.

مجری برگزاری برنامه موسسه فرهنگی هاتف شهر