دهه کرامت در منطقه ۲۲ تهران

موسسه فرهنگی هاتف شهر، ویژه برنامه دهه کرامت را به سفارش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۲ تهران در سطح این منطقه برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هاتف شهر، برای اجرای این ویژه برنامه یک دستگاه فوتون با سیستم صوت، بنرهای مربوطه و بادکنک آرایی تجهیز شد و در سطح منطقه ۲۲ تهران با اجرای مجری، به حرکت درآمد.