حسینیه های سیار در تهران

موسسه فرهنگی هاتف شهر به سفارش منطقه 2 فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، به مناسبت ایام سوگواری شهادت سالار شهیدان، حضرت امام حسین (ع)، حسینیه سیار ایجاد و به راه انداخت.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هاتف شهر، این برنامه توسط منطقه 2 فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به اجرا درآمد که مقدمات انجام آن توسط موسسه فرهنگی هاتف شهر تامین شد.