جشنواره بادبادک ها به مناسبت هفته ملی کودکان در بوستان ولایت

جشنواره بادبادک ها به مناسبت هفته ملی کودکان ویژه کودکان کار در بوستان ولایت برگزار گردید.

اجرای برنامه توسط موسسه فرهنگی هاتف شهر