بیستمین سالگرد تاسیس مترو تهران

در زیرگذر ایوان انتظار برگزار شد

اجرای برنامه بیستمین سالگرد تاسیس مترو تهران که در زیرگذر ایوان انتظار برگزار شد، بر عهده موسسه فرهنگی هاتف شهر بود.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هاتف شهر، این موسسه به سفارش معاونت امور اجتماعی فرهنگی مترو، برای این برنامه استیج و غرفه مهیمان ویژه نصب کرد.

با نصب قاب فریم‌های موضوعی، خدمات چاپ و نصب بنرهای مورد نیاز نیز توسط این موسسه انجام شد.

هاتف شهر جدای از اقدامات ذکر شده، سیستم نمایشگر شهری را تامین کرد و در سه مرحله، نور افشانی انجام داد.

تامین کلیه تجهیزات برای بیستمین سالگرد تاسیس مترو تهران، اعم از صندلی، میز پذیرایی، فرش و… بر عهده هاتف شهر بود.