برگزاری مراسم جلوه سوگ در میدان امام حسین(ع)

موسسه فرهنگی هاتف شهر، به سفارش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان، حضرت امام حسین(ع)، مقدمات انجام برنامه جلوه سوگ در میدان امام حسین(ع) را فراهم کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هاتف شهر، جلوه سوگ ویژه برنامه عزاداری سالار شهیدان، حضرت امام حسین(ع) است که هر ساله درمیدان امام حسین (ع) به سفارش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با هماهنگی فرهنگسرای عترت، برگزار میشود.امسال با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا این برنامه با پروتکل های بهداشتی انجام شد که مقدمات آن توسط موسسه فرهنگی هاتف شهر انجام شده است.