برگزاری آیین راه‌اندازی آزمایشی سینما و مرکز همایش بهاران

موسسه فرهنگی هاتف شهر به سفارش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آیین راه اندازی آزمایشی سینما و مرکز همایش بهاران را در فرهنگسرای شهید سلیمانی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هاتف شهر، این سالن سینما و مرکز همایش از چند سال پیش تا کنون مورد استفاده قرار نمی‌گرفت که به همت سازمان فرهنگی فرهنگی هنری شهرداری تهران و با تلاش موسسه فرهنگی هاتف شهر مجدد احیا و به صورت آزمایشی راه اندازی شد.