اجرای نورافشانی در ۲۲ منطقه تهران

به مناسبت سالروز انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن امسال، موسسه فرهنگی هاتف شهر به سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران، به صورت همزمان در ۲۲ میدان مهم شهر تهران، نورافشانی کرد. تصاویر زیر مربوط به اجرای نور افشانی در میدان انقلاب اسلامی است.

عکاس: مهیار شاهی