اجرای جشن ملی پرچم

هفتمین دوره جشن ملی پرچم توسط موسسه فرهنگی هاتف شهر برگزار گردید:

برنامه با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور جمعی ازسفیران کشور های مختلف به همراه اجرای زنده ارکستر ملی ایران برگزار گردید.