هفدهمین نمایشگاه مهر دانشگاه تهران با اجرای هاتف‌شهر

هفدهمین نمایشگاه مهر دانشگاه تهران را موسسه فرهنگی هاتف شهر اجرا کرد و این نمایشگاه امروز افتتاح شد و تا ۲۲ مهر ماه در باشگاه دانشجویان برپا خواهد بود.

پوستر نمایشگاه مهر دانشگاه تهران
نمایشگاه مهر

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هاتف شهر، اجرای غرفه‌بندی، چاپ و نصب بنرها، ایجاد فضا با سازه اسپیس و همچنین برق‌رسانی نمایشگاه بر عهده این موسسه بوده است.

غرفه بندی نمایشگاه

هاتف شهر در این نماشگاه به درخواست دانشگاه تهران، غرفه‌هایی برای معرفی معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری، مؤسسه انتشارات دانشگاه، تشکل‌های سیاسی، علمی و فرهنگی دانشجویان برپا کرده و تمام تجهیزات مورد نیاز را در اختیار آنان گذاشته است.

نمایشگاه مهر
نمایشگاه مهر دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی، هدف از برگزاری این نمایشگاه را پایش سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و آشنایی آنها با حوزه‌های فرهنگی و دانشجویی اعلام کرده است.